Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Programma van eisen voor examenprocessen mbo
2 september 2014

Examinering is een complex proces met vele processtappen, handelingen en documenten. Vanwege de beheersbaarheid van het examineringsproces zetten mbo-scholen steeds meer ICT-systemen als ondersteuning in. Kennisnet heeft, in samenwerking met het Servicepunt examinering mbo, saMBO-ICT, enkele mbo-scholen en Capgemini een referentiekader voor een programma van eisen voor alle examenprocessen in het mbo geschreven.

Doel van het document is een brug slaan tussen de inhoudelijke kennis van examenfunctionarissen en de meer technische kennis van de informatiemanagers binnen een mbo-school. Het programma van eisen is een hulpmiddel om de wensen en eisen van een school in kaart te brengen wanneer zij ICT-systemen wil aanschaffen of op elkaar wil laten aansluiten.