Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Professionalisering van examenfunctionarissen
8 januari 2013

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 20 december 2012 een brief naar alle mbo-instellingen gestuurd over de professionalisering van examenfunctionarissen.

Scholen hebben in 2012 budget ontvangen voor de professionalisering van examenfunctionarissen. Ook in 2013 ontvangen zij dit. De toewijzing van dit budget is een aanvulling op het beleid van OCW om de komende jaren extra te investeren in de professionalisering van onderwijsgevenden, management, bestuur en ondersteunende functionarissen.

Bijlage bij startplan professionalisering
OCW vraagt de instellingen om hun aanpak voor de professionalisering van examenfunctionarissen vast te leggen in een bijlage bij het startplan professionalisering dat scholen medio 2012 hebben opgeleverd. Het startplan, deze bijlage en de bijlage intensivering van de professionalisering zijn onderdeel van de beoordelingsupdate in mei/juni 2013 uitgevoerd door MBO15.

Taakbeschrijvingen examenfunctionarissen en scholingsaanbod
Half januari 2013 zijn de eerste concepten van de taakbeschrijvingen van examenfunctionarissen gereed. Deze taakbeschrijvingen vindt u dan direct op de website. Ook inventariseert het Servicepunt examinering mbo het scholingsaanbod voor examenfunctionarissen. Dit aanbod is eind januari 2013 beschikbaar.

Meer informatie
Brief OCW Professionalisering van examenfunctionarissen (download pdf)