Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Procesarchitectuur Examinering vernieuwd!
19 november 2015

In de afgelopen maanden werkten CINOP en het Servicepunt examinering mbo aan een herziening en aanvulling van alle servicedocumenten in de digitale Procesarchitectuur Examinering. Hoofddoelen waren het verhelderen van de aard van de documenten (handreiking, voorbeeld, stappenplan of checklist), verbeteren van de inhoud, beter koppelen van documenten aan de processtappen, aanvullen van hiaten en opfrissen van de inleidende teksten.

Er zijn nieuwe servicedocumenten opgenomen in de procesarchitectuur. Deze richten zich voornamelijk op het evalueren van de procesgebieden, taal en rekenen en de keuze voor inkoop of zelf ontwikkelen.

Met dank aan alle mensen die in de afgelopen jaren feedback gaven en bijdroegen aan verbeteringen, kunnen de documenten nu weer een tijdje mee. Hoewel alle documenten een behoorlijke facelift kregen, kunt u de ‘oude’ documenten nog steeds gebruiken.

Beheerders van de schooleigen sites doen er verstandig aan de schoolgebruikers over de wijzigingen te informeren.