Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Presentaties conferentie 'De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’ online
23 maart 2015

Op 6 maart organiseerde het servicepunt alweer zijn zesde conferentie. Deze keer stond in Bunnik de examencommissie centraal. Als we afgaan op de resultaten van de evaluatie was het een zeer geslaagde dag. 40% van de deelnemers was nieuw en wisselde volop informatie uit.

De presentatie over de kracht van de examencommissie van IVA Onderwijs en de presentaties van de meeste workshops staan online. Bekijk deze presentaties. We proberen de lijst zo snel mogelijk compleet te maken.

De publicatie van het onderzoek ‘De kracht van de examencommissie’ laat nog iets langer op zich wachten. Zodra de MBO Raad, als opdrachtgever, communiceert over de resultaten van het onderzoek, informeert het servicepunt u.

Evaluatie conferentie
Ruim de helft van de deelnemers vulde de evaluatievragenlijst in. Bijna 90% is positief over de conferentie. Vooral de goede organisatie, de hogere mate van interactiviteit en de betere informatievoorziening ten opzichte van de vorige conferentie werden genoemd. Natuurlijk waren er ook kritische geluiden: sommige mensen verwachtten meer ‘nieuwe’ informatie. Het servicepunt herkent dat steeds meer mensen goed zijn geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van beroepsgerichte examinering. Een positieve ontwikkeling!