Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Presentaties conferentie 'Construeren en vaststellen' online
2 april 2014

Het Servicepunt examinering mbo organiseerde op 21 maart 2014 de conferentie ´Construeren en vaststellen examens: een vak apart'. Bernard Veldkamp, directeur RCEC, deed de aftrap van deze conferentie en benadrukte in zijn lezing het belang van een goede kwaliteit van toetsen. Het is de verantwoordelijkheid van de school om te bepalen wat zij verstaat onder een ‘goede’ kwaliteit en om deze vervolgens te borgen. Hij liet daarbij zien dat er een veelheid aan toetskwaliteitsbeoordelingssystemen bestaat die de school hierbij kan gebruiken.

Daarna gingen de ruim 230 deelnemers in diverse workshops aan de slag. In de twee workshoprondes was er onder andere aandacht voor beroepsgerichte taalexamens, het proces van vaststellen van examens en de constructie van praktijkexamens. Ook gaven examenleveranciers uit diverse branches presentaties over de wijze waarop zij samen met scholen examens ontwikkelen.

Uiteraard was er tijdens de lunch en borrel ook voldoende tijd om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen. Een lezing van Jan Adema, toetsdeskundige RCEC, sloot de dag af. Hij gaf aan dat scholen risicogericht examens kunnen vaststellen en daarmee tijd kunnen besparen. Ook na de afname van het examen is er zo voldoende tijd om de examens te screenen om zo verbeterpunten te verzamelen.

De eerste presentaties van deze conferentie staan inmiddels online. Kon u er niet bij zijn en wilt u weten wat er is besproken? Bekijk dan de presentaties.