Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Overzicht van examenleveranciers
9 september 2014

Welke examenleveranciers zijn er? En wat is globaal hun aanbod? Een mbo-school is verantwoordelijk voor de examenkwaliteit en dus ook voor de kwaliteit van de ingekochte exameninstrumenten en/of -diensten. Het Servicepunt examinering mbo heeft een overzicht verzameld van het aanbod van examenleveranciers voor de diverse mbo-opleidingen. Het overzicht vormt een hulpmiddel voor mbo-scholen bij de besluitvorming over de eventuele inkoop bij leveranciers van exameninstrumenten en -diensten.

Lees meer over de overzichten van examenleveranciers.