Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Overzicht kritische succesfactoren voor examinering
22 maart 2013

In opdracht van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ heeft IVA Onderwijs een overzicht gemaakt van kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit. Het overzicht helpt mbo-instellingen om betrokkenen bij examinering bewust te maken van hun kwaliteit. Instellingen kunnen het overzicht gebruiken als checklist of quickscan (waar staan we?) of als instrument inzetten bij interne audits en een plaats geven in de jaarplanning.

Van het overzicht van kritische succesfactoren maakt het project een boekje en een poster. Deze worden verspreid onder de contactpersonen examinering van de instellingen en bij allerlei bijeenkomsten. Het boekje en poster zijn nu alleen nog digitaal beschikbaar. Wilt u deze op papier ontvangen? Stuur dan een mail naar examineringmbo@mbodiensten.nl.

Hoe zijn de kritische succesfactoren tot stand gekomen?
IVA Onderwijs heeft het overzicht van kritische succesfactoren samengesteld op basis van een literatuuronderzoek naar relevante documenten (beleidsdocumenten, rapportages van onderzoeken en brieven van het ministerie van OCW) over examinering. Ook heeft het onderzoeksbureau de belangrijkste inzichten over examenkwaliteit afkomstig uit een analyse van inspectiebestanden, aan het overzicht toegevoegd.

De kritische succesfactoren zijn gevalideerd door ze voor te leggen aan de klankbordgroep van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ en (groepen van) deskundigen op het gebied van examinering. Daarnaast heeft IVA Onderwijs de kritische succesfactoren getoetst aan de praktijk via interviews met onderwijsteams en examenfunctionarissen van mbo-instellingen. Deze interviews geven aanwijzingen voor oorzaken van voldoende of onvoldoende examenkwaliteit en mogelijke verbeteracties.