Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Overzicht examenleveranciers en -instrumenten voor herziene dossiers online
11 september 2015

De themapagina over examenleveranciers is geactualiseerd. Hier vindt u een overzicht van de examenleveranciers die actief zijn binnen het mbo. Elke examenleverancier geeft meer informatie over de wijze waarop u met hen kan samenwerken, welke verantwoordingsdocumenten er beschikbaar zijn, hoe betaling is geregeld en of niet-bekostigd onderwijs ook kan afnemen.

Daarnaast heeft het Servicepunt examinering mbo een overzicht gemaakt van welke exameninstrumenten de examenleveranciers (gaan) ontwikkelen voor de herziene kwalificaties. In een Exceloverzicht kunt u zoeken op opleidingsdomein, kwalificatiedossier, kwalificatie en sectorkamer. Per kwalificatie ziet u welke examenleverancier er is, welk type examens de leverancier ontwikkeld en wanneer deze naar verwachting gereed zijn. 

Bekijk het overzicht met herziene dossiers en andere overzichten.