Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Opinieblad Back Stage verschenen met artikel over examinering
12 september 2013

De 22e editie van Back Stage, opinieblad over middelbaar beroepsonderwijs en educatie, is verschenen. In dit nummer kunt u ook een artikel lezen over de kwaliteitsslag examinering in het mbo. Aan het artikel hebben verschillende deskundigen en examenprofessionals uit het mbo meegewerkt.

Bekijk hier het volledige artikel