Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Onjuistheden in laatste nieuwsbrief
7 september 2015

Ontvangt u de nieuwsbrief van het Servicepunt examinering mbo? Soms gaat er iets mis bij het verzenden van een nieuwsbrief. Dat was afgelopen donderdag bij onze nieuwsbrief helaas het geval: een link klopte niet en in een document stond nog ‘concept’.

Publicatie ‘Vaststellen van exameninstrumenten’
In de publicatie ‘Vaststellen van exameninstrumenten’ stond nog ‘concept’, terwijl het al het definitieve document was. Inmiddels vindt u het juiste document bij de publicaties en hier.

Wijzigingen WEB
In het nieuwsbriefbericht over de wijzigingen in de WEB ging de link nergens heen. De juiste link vindt u hier.