Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Onderwijsverslag: veel gaat goed, sommige dingen moeten beter
17 april 2014

'Veel gaat goed, sommige dingen moeten beter.' Deze conclusie valt te trekken uit ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag 2012-2013 van de inspectie dat op 16 april verscheen. Vooral de verbetering van de kwaliteitsborging en examinering verdient de komende tijd sterk de aandacht. Zo start een bericht op de website van de MBO Raad. Hieronder volgen de belangrijkste punten op het gebied van kwaliteitsborging en examinering in het nieuwsbericht.

Kwaliteitsborging
De kwaliteitsborging laat nog te wensen over. Bij 15 van de 46 scholen beoordeelt de inspectie de kwaliteitsborging met een voldoende. Vooral het onderdeel ‘verbetering en verankering’ van de kwaliteitsborging laat nog sterk te wensen over. Er is wel een systeem voor kwaliteitszorg in alle scholen, maar dit systeem werkt niet in alle opzichten adequaat. Hetzelfde geldt voor de doorwerking naar de werkvloer en naar de feitelijke onderwijskwaliteit.

Examinering
Bij de helft van de onderzochte opleidingen is sprake van onvoldoende examenkwaliteit. Veel opleidingen gebruiken een ondeugdelijk exameninstrumentarium, waarbij soms onvoldoende wordt aangesloten op de eisen in het kwalificatiedossier. Ook voldoen examens soms niet aan toetstechnische eisen. Bij ingekochte examens is de kwaliteit doorgaans beter. De examencommissies hebben vaak onvoldoende zicht op de kwaliteit van de examinering en diplomering, bijvoorbeeld of de afname betrouwbaar is en hoe de beoordeling in de beroepspraktijkvorming plaatsvindt.

Meer informatie
Lees het hele bericht van de MBO Raad ‘Onderwijsverslag: veel gaat goed, sommige dingen moeten beter
Onderwijsverslag 2012-2013