Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Onderwijsverslag 2011-2012 verschenen
25 april 2013

Vier op de vijf opleidingen in het mbo voldoen aan de basiskwaliteit. De rendementen zijn gestegen. Het aantal voortijdige schoolverlaters is sterk gedaald. Het aantal zeer zwakke opleidingen en onvoldoende examens is licht toegenomen. De kwaliteitsborging laat te wensen over. Dat zijn voor het mbo de hoofdconclusies in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs dat 25 april is verschenen.

Servicedocumenten examinering
In het project 'Focus op standaarden in Examinering' wordt een aantal serviceproducten ontwikkeld die scholen kunnen helpen bij de (organisatie en borging van de) examinering. Ook wordt een aantal serviceproducten uit voorgaande projecten geactualiseerd en verbeterd.

Beschikbare documenten

Onderwijsverslag 2011-2012