Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Regeling modeldiploma mbo opgeschort
7 januari 2013

Op 31 december is de wijzigingsregeling over de Regeling modeldiploma mbo in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is voor het eerst van toepassing op diploma’s die worden uitgereikt vanaf 1 augustus 2013. Deze wijzigingsregeling werkt terug tot 31 juli 2012. In het lopende studiejaar behoeven instellingen dus niet aan de eisen van de Regeling modeldiploma mbo te voldoen.

Lees meer op de website van DUO