Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

OCW akkoord met laatste drie deelplannen
27 mei 2013

Het ministerie van OCW is recent akkoord gegaan met de laatste drie deelplannen van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’.

Het betreft deelplannen die worden uitgevoerd onder regie van SBB en Excenter, namelijk:

Alle deelprojecten streven er naar om nog voor het einde van het kalenderjaar hun resultaten op te leveren.