Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuwsbrief Inspectie van het Onderwijs
5 januari 2015

Vlak voor de kerstvakantie heeft de Inspectie van het Onderwijs een nieuwsbrief over het mbo verstuurd. In deze nieuwsbrief staat een aantal onderwerpen die relevant zijn voor medewerkers van mbo-scholen die zich met examinering bezighouden. Nieuwsbrief nog niet gelezen? Bekijk hem dan hier.  

Onderwerpen

  • Uitvoering van de Staat van de Instelling in 2015
  • Beëindiging onderzoeken bij leveranciers per 1 januari 2015
  • Nieuw toezichtkader 2016
  • Themabijeenkomst ontwikkeling opbrengsten
  • Evaluatie van het Toezichtkader bve 2012
  • Beroepspraktijkvorming
  • Van onderzoek tot oordeelsvorming
  • Jaarlijkse bevraging van niet-bekostigde instellingen
  • Vragen?