Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuwe versies Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken beschikbaar
25 juni 2013

Bureau ICE heeft in het kader van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ nieuwe versies van de Beschrijvingen van Examentaken (BET) en Scan Examentaken (SET) opgeleverd. Met de conceptversies heeft het onderzoeksbureau de afgelopen maanden een pilot uitgevoerd op vier mbo-instellingen. Daarnaast hebben diverse deskundigen de beschrijvingen gevalideerd. Het bestuur van de MBO Raad heeft de BET’s vastgesteld als referentiedocumenten (servicedocumenten) voor mbo-scholen.

Wat zijn BET’s?
Elke BET beschrijft een examentaak. Per examentaak staan alle werkprocessen beschreven die de (examen)functionarissen moeten uitvoeren. Prestatie-indicatoren beschrijven elk werkproces meer in detail. Tot slot, zijn alle werkprocessen gekoppeld aan de pdca-cyclus (plan, do, check, act). Afhankelijk van de examentaak worden de werkprocessen cyclisch doorlopen per schooljaar of examenperiode.

Door te kiezen voor een beschrijving van examentaken, en niet examenfuncties, zijn de beschrijvingen breed toepasbaar in verschillende soorten organisaties. Per BET vindt u suggesties voor wie de taken uitvoert binnen uw instelling.

Scan Examentaken
Met de Scan Examentaken kunt u in kaart brengen of alle examentaken in alle fasen van de pdca-cyclus daadwerkelijk zijn belegd binnen uw examenorganisatie. Daarnaast kunt u inventariseren of de examenfunctionarissen die voor de betreffende taken verantwoordelijk zijn, aantoonbaar deskundig zijn. Met deze SET kunt u een globale scan van uw organisatie maken om te zien waar de grootste risico’s liggen en aan welke taken extra aandacht aan moet worden gegeven. De ingevulde SET geeft u uiteindelijk een totaaloverzicht waarin u kunt zien of alle taken in het examenproces in uw organisatie zijn geborgd.

Documenten
Het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ stelt de verschillende documenten alvast beschikbaar. In de zomervakantie worden ze vormgegeven zodat ze makkelijker leesbaar en te gebruiken zijn.