Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuwe publicaties Herziene kwalificatiedossiers en examinering
11 maart 2015

De herziene kwalificatiedossiers blijven de basis voor examinering. Wat verandert er? En hoe pakt u de vertaalslag van herzien kwalificatiedossier naar examinering aan? Het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) werken samen om u daarin te ondersteunen.

De volgende documenten zijn gepubliceerd:

  • Artikel Herziene kwalificatiedossiers en examinering in de praktijk
    In dit artikel geven we u handvatten voor het vormgeven van de examinering op basis van nieuwe dossiers. Daarnaast vertellen examenleveranciers hoe zij het ontwikkelen van nieuwe exameninstrumenten aanpakken. Download het artikel.
  • Handreikingen onderwijs & examinering
    Op www.ihks.nl vindt u de handreiking vastleggen ontwerpkaders en het stappenplan ontwerpen opleiding. Beide handreikingen ondersteunen u bij het vormgeven van de examinering.

Via de themapagina herziene kwalificatiestructuur op de website houden we u op de hoogte van alle informatie over de herziene kwalificatiedossiers en examinering.