Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuwe begrippenkaarten online
16 juni 2015

Op basis van het begrippenkader examinering mbo heeft het Servicepunt examinering een aantal begrippenkaarten ontwikkeld. In zo’n kaart staat een aantal begrippen binnen examinering dat bij elkaar hoort. De volgende nieuwe begrippenkaarten staan online:

  • Begrippenkaart certificaat – schoolverklaring
  • Begrippenkaart OER- examenreglement – examenplan
  • Begrippenkaart exameisen – diploma-eisen (aangepast)

Bekijk de begrippenkaarten en het begrippenkader examinering mbo.