Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuw: veelgestelde vragen over examinering en herziene dossiers
17 september 2015

Het servicepunt krijgt steeds meer vragen over examineren van de herziene kwalificatiedossiers. Daarom heeft het een overzicht met veelgestelde vragen gemaakt. De komende tijd vult het servicepunt deze lijst aan met nieuwe vragen en antwoorden. Ook het overzicht met veelgestelde vragen over beroepsgerichte examinering is aangepast.

Bij het tot stand komen van de antwoorden is gebruik gemaakt van informatie van de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW, het Steunpunt taal & rekenen mbo, het Servicepunt IHKS, Herziening MBO, MBO 15, het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en het Expertisecentrum Handicap en studie.

Mocht u een vraag hebben die niet in één van de overzichten staan, dan kunt u contact opnemen met het servicepunt. Uw vraag stelt u via het contactformulier. Medewerkers van het servicepunt proberen u vraag binnen drie werkdagen te beantwoorden. Als de beantwoording meer tijd vraagt, hoor u dat binnen de afgesproken termijn.