Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuw overzicht veel gestelde vragen van inspectie
23 juli 2015

De Inspectie van het Onderwijs heeft een nieuw overzicht gemaakt van veel gestelde vragen op basis van het toezicht in het mbo en het bijbehorende waarderingskader. De informatie over examinering en diplomering (gebied 2) is geactualiseerd.

Binnenkort publiceert het Servicepunt examinering mbo zelf een nieuwe lijst met veel gestelde vragen. De inspectie en het ministerie van OCW valideren deze vragen en antwoorden.