Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuw: Examentaken mbo
10 mei 2016

De ‘Examentaken mbo’ omschrijven alle taken die worden uitgevoerd om de examinering in het mbo uit te voeren. Hiermee kunt u inzichtelijk maken wie binnen de examenorganisatie welke taak uitvoert en weet u zeker of alle wettelijke taken ook daadwerkelijk zijn belegd. Het is dus een hulpmiddel om de kwaliteit van examinering te organiseren en te borgen. De ‘Examentaken mbo’ omschrijven alle taken die worden uitgevoerd om de examinering in het mbo uit te voeren.

Deze link gaat naar de themapagina waar u meer informatie aantreft.