Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Mbo-examenleveranciers vinden elkaar
9 december 2013

Verschillende examenleveranciers die voor en in samenwerking met mbo-scholen en relevante branches examenproducten en/of examendiensten leveren, hebben afgesproken dat zij in de toekomst bijeen komen om elkaar te informeren over hun producten en werkwijze. Ook willen ze gemeenschappelijke belangen, ontwikkelingen en knelpunten uitwisselen.

Het gaat om de volgende organisaties: Consortium Beroepsonderwijs, De Groene Standaard, Examenservice MEI, Examenwerk, Fundeon, IBKI, PROVE2MOVE, KCH Examens, STeAG, Stem en Stichting Praktijkleren. Deze organisaties delen een aantal aandachtsgebieden, zoals toezicht door de Inspectie van het Onderwijs, digitaal toetsen, efficiëntere vormen van examineren, examineren in de beroepspraktijk, kennistoetsen en toetssystemen, geheimhouding en beveiliging van examens.

De examenleveranciers komen twee keer per jaar bijeen. Examenleveranciers die voor het mbo werken en die hierboven niet genoemd zijn, kunnen ook deelnemen aan de gesprekken.

Meer informatie
Ton Remeeus: 033-470 99 30 of t.remeeus@stichtingpraktijkleren.nl