Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

MBO Casino; u kunt nog inzetten!
29 maart 2016

Examenkwaliteit: gok of garantie? Quitte of dubbel voor directeuren en opleidingsmanagers.

Examineren in het mbo ... Spannende uitdaging of routineklus? Hoogtepunt of hoofdpijndossier? Gedisciplineerd de regels volgen of vernuftig improviseren? Risicogedreven toezicht op afstand, of nauwlettende controle? Kom voor vragen én antwoorden naar MBO Casino!

Aanmelden en meer informatie >