Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Kwalificatiedossier Dienstverlening: vier scenario’s voor onderwijs en examinering
25 juni 2015

De bedrijfstakgroepen Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) en Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) hebben een project opgestart om de scenario’s voor onderwijs en examinering op basis van het herziene kwalificatiedossier in kaart te brengen. Tijdens een tweedaagse werkten ruim veertig medewerkers van de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn, Facilitair medewerker en Sport & recreatie mee aan het ontwikkelen van vier onderwijs- en examineringsscenario’s.

De rapportage kunt u gebruiken als handreiking bij het vormgeven van examinering en onderwijs van de nieuwe, brede opleiding Dienstverlening.

Onderwijs en examinering voor het dossier Dienstverlening - vier scenario's (download pdf)