Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Kostenmodel examinering geeft meer zicht en grip op de kosten
26 november 2013

Weet u hoe veel uw examinering kost? Veel mbo-scholen hebben dit niet precies in beeld, maar hebben er wel vragen over. Als dat bij u ook zo is dan is het Kostenmodel examinering iets voor u. Het kostenmodel helpt bij het beantwoorden van sturingsvragen en brengt de kosten van examinering op uw school in kaart. U bepaalt zelf de mate van gedetailleerdheid (gehele examenproces of onderdelen ervan). U kunt ook examenvarianten met elkaar vergelijken. Op www.kostenmodel.examineringmbo.nl vindt u het webbased kostenmodel.

Het kostenmodel:

  • Helpt u gestructureerd de kosten van alle stappen in het examenproces in kaart te brengen en maakt zo ook kosten zichtbaar die u gemakkelijk vergeet.
  • Biedt inzicht in investeringen in kosten en tijd bij een bepaalde organisatie van de examinering.
  • Vergroot het kostenbewustzijn binnen uw school.
  • Brengt discussie op gang over examenkosten en de mate waarin deze te verantwoorden en beïnvloeden zijn.
  • Zorgt voor onderbouwing van te maken beleidskeuzes.
  • Kunt u gebruiken om kosten te begroten.
  • Helpt u bij het sturen op kosteneffectiviteit van examinering.

Kortom, het kostenmodel is hét instrument om uw examinering meer transparant te maken en te sturen op de kosten van examinering.

Voor wie?
Het online kostenmodel is toegankelijk voor iedereen, maar vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, teammanagers, hoofden van examenbureaus, examenmanagers en sectordirecteuren.

Hoe werkt het?
In ‘Werken met het Kostenmodel examinering’ leest u hoe u het kostenmodel kunt gebruiken en vindt u vier casussen die de ervaringen van gebruikers beschrijven. Het kostenmodel start met het formuleren van een sturingsvraag: wat wilt u weten? Ter inspiratie kunt u van de vier casussen de sturingsvraag en het geanonimiseerde kostenmodel inzien. Deze casussen kunnen u helpen bij het formuleren van uw eigen sturingsvraag. Als u deze vraag heeft opgesteld, maakt u zelf een account aan op www.kostenmodel.examineringmbo.nl en gaat u daarna in drie stappen aan de slag (invullen basisgegevens, invullen kostenmodel en analyse en vergelijking van resultaten).

Het model volgt de Procesarchitectuur Examinering. De processtappen van deze procesarchitectuur helpen u alle examenkosten in kaart te brengen. Een handige kapstok waardoor u geen kosten over het hoofd ziet.

Totstandkoming
Het webbased Kostenmodel examinering is een vernieuwde, gebruiksvriendelijkere versie van een al eerder door ecbo en PwC ontwikkeld kostenmodel. Het kostenmodel is in het kader van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ tot stand gekomen in samenwerking met acht mbo-scholen.

Documenten
Folder Kostenmodel examinering (download pdf)
‘Werken met het Kostenmodel examinering’ (download pdf)

www.kostenmodel.examineringmbo.nl