Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Keurmerk examenleveranciers
25 juni 2013

Excenter ontwikkelt een keurmerk voor examenleveranciers in samenwerking met Kiwa. Kiwa beoordeelt door audits of alle producten en diensten voldoen aan de standaarden die zijn vastgelegd in het Keurmerk Examenleverancier. Dit doen de inhoudsauditoren van Kiwa in samenspraak met toetstechnische auditoren uit de sectoren. Ook doen zij een uitspraak over de examenorganisatie.

Een examenleverancier krijgt voor drie jaar een keurmerk, mits deze elke wijziging meldt. Nieuwe producten en diensten worden altijd ingebracht voor een beoordeling. Elke examenleverancier kan zich aanmelden om deel te nemen aan het keurmerk.

Lees meer over dit deelproject.