Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Inventarisatie wettelijke en branchevereisten in herziene kwalificatiedossiers
22 mei 2015

In een aantal herziene kwalificatiedossiers zijn wettelijke en branchevereisten opgenomen. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SBB hiervan een inventarisatie gemaakt. De vereisten staan in het profieldeel van het kwalificatiedossier. Elk profieldeel begint met een tabel waarin staat of er wettelijke of branchevereisten zijn. In de verantwoordingsinformatie bij het kwalificatiedossier staat een korte toelichting op de wettelijke beroepsvereisten.

Op www.kwalificatiesmbo.nl/feiten_en_cijfers.html vindt u het overzicht. SBB heeft de inventarisatie zo goed mogelijk gedaan, maar het beeld zal nooit volledig zijn.

De kaders en richtlijnen rondom de examinering van wettelijke & branchevereisten blijven ongewijzigd. Een uitleg daarover vindt u in de publicatie ‘Wettelijke & branchevereisten en examinering’ van het servicepunt