Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Inspectie hanteert nieuwe normering voor examenkwaliteit
3 september 2015

Deze zomer is in de Staatscourant een regeling van de minister van OCW van 10 juli 2015 verschenen, waarin de normering bij het inspectietoezicht op de examens in het mbo wordt gewijzigd. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Kern wijzigingen
De normering gebeurde eerder in drie stappen: een normering per indicator, een normering per standaard en een normering voor de totale examenkwaliteit van een opleiding. Door de getrapte toepassing van deze normering kon het voorkomen dat een onvoldoende op een van de indicatoren al tot een onvoldoende voor de totale examenkwaliteit leidde. De normering per indicator is er nu uitgehaald. Per standaard spreekt de Inspectie van het Onderwijs een oordeel uit op een tweepuntsschaal: voldoende-onvoldoende. Hierbij zijn indicatoren en portretten indicerend en richtinggevend.

Voor de totale examenkwaliteit van een opleiding hanteert de inspectie een vierpuntsschaal:

  • Goed: aan alle standaarden is voldaan en de elementen in de portretten worden op een uitstekende wijze uitgevoerd.
  • Voldoende: aan alle standaarden is voldaan en er wordt voor het grootste deel aan de omschrijving van de portretten voldaan, waaronder de essentiële onderdelen. Een voorbeeld van een essentieel onderdeel is het examineren van de wettelijke beroepsvereisten.
  • Onvoldoende: aan een of twee standaarden is niet voldaan.
  • Slecht: aan geen van de drie standaarden is voldaan.

Regeling Staatscourant 20 juli 2015