Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Inschrijving conferentie 1 april 2016 gesloten
24 maart 2016

Het maximum aantal deelnemers voor de conferentie ‘Examencommissies; van kwaliteit naar kwaliteitsborging’ is bereikt. Vanaf dit moment kunt u zich helaas niet meer aanmelden voor deelname op 1 april. Wij begroeten u graag op een van onze volgende conferenties.