Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Het servicepunt presenteert...
24 september 2014

Het Servicepunt examinering mbo verzorgt presentaties over zijn serviceproducten en de uitkomsten van de leg-uit-bijeenkomsten. Doel is om verschillende doelgroepen binnen een school met elkaar in gesprek te brengen. Een presentatie kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een teamdag of een overleg van de examencommissie. Ook kan zo’n presentatie helpen bij het maken van keuzes voor het onderwijs- en examenproces.

Wat voor presentaties zijn er mogelijk? Onderwerpen voor een presentatie zijn bijvoorbeeld ‘Examinering in de beroepspraktijk’, ‘Voorwaardelijke toetsing en examinering’ en ‘digitale Procesarchitectuur Examinering’. Bekijk meer voorbeelden. Het gaat uitdrukkelijk om een eenmalige presentatie van 1 á 2 uur en niet om een uitgebreid adviestraject.

Wilt u dat het servicepunt op uw school een presentatie verzorgt? Neem dan contact op via examineringmbo@mbodiensten.nl. Samen kunt u bepalen wat voor presentatie u wilt en afspraken maken over planning, locatie, et cetera.  

Lees meer over de presentaties.