Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Handreiking waarmerken van diploma’s
23 april 2015

Omdat veel scholen vragen hebben gesteld over het waarmerken van kopieën van diploma’s, heeft het Servicepunt examinering mbo een aantal zaken op een rijtje gezet om scholen hierin te ondersteunen. De WEB heeft hierover niets vastgelegd, maar in de loop der jaren is er een praktijk ontstaan die veel wordt gevolgd.

Handreiking waarmerken diploma's (download pdf toon HTML-versie van het document)