Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Handreiking voor professionalisering examenfunctionarissen
4 februari 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft samen met de MBO Raad een handreiking opgesteld voor scholen om hun aanpak voor de professionalisering van examenfunctionarissen te bepalen en beschrijven.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 20 december 2012 een brief naar alle mbo-scholen gestuurd over de toekenning van middelen voor de professionalisering van examenfunctionarissen. Scholen ontvangen hiervoor in 2012 en 2013 budget. Ter verantwoording van deze ontvangen middelen moeten zij vóór 1 maart een bijlage bij het startplan professionalisering indienen bij MBO’15.

In het startplan staat een plan van aanpak voor de verdere professionalisering van onderwijspersoneel en management en een kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid. Het startplan en de bijlage professionalisering examenfunctionarissen zijn onderdeel van de beoordelingsupdate in mei/juni 2013 uitgevoerd door MBO’15.

In de handreiking leest u een voorstel voor de invulling van de bijlage professionalisering examenfunctionarissen. Ook vindt u hierin een toelichting op de ontwikkelde hulpmiddelen en toekomstige ondersteuning vanuit de MBO Raad en/of MBO Diensten.

Ontwikkelde hulpmiddelen:
- Beschrijvingen van Examentaken
- Scan Examentaken
- Overzicht professionaliseringsaanbod examenfunctionarissen