Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Handreiking opstellen OER bij start herziene dossiers
22 juni 2015

Gaat u starten met de herziene kwalificatiedossiers in 2015-2016? Of gaat u de OER-en voorbereiden voor 2016-2017? Het Servicepunt examinering heeft een handreiking gemaakt die u hierbij helpt. In deze handreiking vindt u een aantal aandachtspunten bij het opstellen van een OER. Het bevat een voorbeeldhoofdstukindeling en een verwijzing naar verschillende bronnen.