Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Handreiking Onregelmatigheden, fraude en beveiliging examens
26 juni 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft de afgelopen maanden samen met medewerkers van diverse mbo-scholen gewerkt aan een handreiking over de beveiliging van examens. Aanleiding was de onrust die begin 2014 ontstond na het ontdekken van examenfraude op een van de mbo-scholen. Dit leidde onder andere tot een debat in de Tweede Kamer.

Totstandkoming
Het servicepunt heeft direct na het ontstaan van de onrust een korte vragenlijst naar scholen gestuurd over hoe zij omgaan met onregelmatigheden, fraude en het beveiligingsvraagstuk in het examineringsproces. Vervolgens hebben scholen het servicepunt voorbeelden gestuurd van wat zij hebben vastgelegd in reglementen, protocollen en werkinstructies om fraude te voorkomen. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de voorbeelden van scholen heeft het servicepunt de handreiking voor mbo-scholen gemaakt.

Praktisch hulpmiddel
De handreiking is geen gevalideerd instrument, maar een praktisch hulpmiddel. Er staan aandachtspunten en voorbeelden in voor de schoolorganisatie, medewerkers en deelnemers die een mbo-school ter inspiratie kan gebruiken. Ook gaat de handreiking in op de rol van examenbureaus en bevat deze verwijzingen naar websites en publicaties over informatiebeveiliging. Het is dus een handzaam document dat scholen helpt om zicht te krijgen op de veiligheid van de afname van examens.

Procesarchitectuur Examinering
Veel scholen gaan uit van de Procesarchitectuur Examinering (PE), die het examenproces verdeelt in een aantal procesgebieden: kaders stellen, construeren en vaststellen, examineren en diplomeren. Naast deze procesgebieden kent de PE een kwaliteitsborgingscyclus. Per procesgebied van de examinering kan de school bekijken of zij voldoende aandacht besteedt aan het voorkomen van onregelmatigheden en fraude en in hoeverre zij de beveiliging van examens en examenprocessen goed heeft geregeld.

Reactie?
Eventuele aanvullingen, verbeteringen en op- en aanmerkingen op de handreiking kunt u doorgeven aan het Servicepunt examinering mbo (examineringmbo@mbodiensten.nl of 0348-75 36 30).

Bijlage
Handreiking ‘Onregelmatigheden, fraude en beveiliging examens’ (download pdf, vernieuwde versie)