Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Handreiking keuzedelen vastleggen in OER en examenplan
5 februari 2016

De examinering van keuzedelen. Wat legt u daarover vast in de OER en het examenplan? Hoe zorgt u voor transparante communicatie naar de student? In deze handreiking vindt u daarover twee checklists.

De handreiking keuzedelen en examinering: wat moet je vastleggen en communiceren? ondersteunt bij het opstellen van kaders voor de examinering van keuzedelen. In de handreiking staan de volgende onderwerpen:
- Wat moet je communiceren over examinering keuzedelen?
- Wat moet je vastleggen over examinering keuzedelen?
- Wat te doen bij vrijstellingen, doorstroom, extra keuzedelen en vorming i.p.v. keuzedelen.
De handreiking sluit af met twee checklists over de communicatie over en het vastleggen van de examinering van keuzedelen. De handreiking is ontwikkeld door het Servicepunt examinering mbo en het servicepunt ihks.