Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Handreiking examineren studenten met extra ondersteuningsvraag
30 januari 2015

In samenwerking met collega’s van de MBO Raad heeft het Servicepunt examinering mbo gewerkt aan een handreiking over aangepast examineren in het mbo. Deze publicatie kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen en vaststellen van gemeenschappelijk beleid rondom examinering voor studenten met een extra ondersteuningsvraag.

De inhoud?
- aandachtspunten;
- verwijzingen naar bestaande bronnen;
- voorbeelden van aanpassingen die scholen kunnen doen om te voldoen aan de vraag naar extra ondersteuning tijdens het (onderwijs- en) examineringstraject.

Download de handreiking examineren studenten met extra ondersteuningsvraag.