Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Gewijzigde handreiking ‘Onregelmatigheden, fraude en beveiliging examens’
11 november 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft de handreiking ‘Onregelmatigheden, fraude en beveiliging examens’ gewijzigd en aangevuld. Deze handreiking heeft een andere titel gekregen, maar belangrijker nog: de handreiking is aangevuld met de meest recente wettelijke informatie over centrale examinering. Het servicepunt heeft deze informatie afgestemd met het College voor Toetsen en Examens.

Ook een aantal andere opvallende aanvullingen/wijzigingen willen we u niet onthouden:

  • De inhoud en het woordgebruik zijn afgestemd op het woordgebruik in de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo van het College voor Toetsing en Examinering, waardoor scholen de regels rond (schooleigen, beroepsgerichte) examinering en instellingsexamens eenvoudiger af kunnen stemmen op de wettelijke eisen van de centrale examens.
  • De handreiking bevat een passage over versiebeheer.
  • Er zijn tekstuele aanvullingen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de centrale examens bij het procesgebied examinering.

We hopen dat dit vernieuwde document u verder op weg helpt bij het zorgen voor een veilige en transparante examenafname.