Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Generiek rekenen en de slaag-/zakregeling
23 april 2015

Blijf werken met cijfers en handhaaf de gecommuniceerde slaag-/zakregeling. Zo luidt het voorstel dat de MBO Raad en NRTO op 14 april per brief deden aan de minister en staatssecretaris van OCW. De afgelopen maanden was er veel onrust bij mbo-scholen over de aangekondigde maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Steur. Scholen vrezen dat het uitvoeren van de maatregelen zo complex en foutgevoelig is, dat dit de aandacht afleidt van het rekenonderwijs zelf.

Dit was voor de MBO Raad en NRTO aanleiding om de minister en staatssecretaris te vragen om te zorgen voor goede randvoorwaarden voor het rekenonderwijs. 

Lees verder...