Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Geactualiseerde examenprofielen online
18 februari 2015

Afgelopen jaar hebben de mbo-scholen samen met het bedrijfsleven hard gewerkt om de sectorale examenprofielen te actualiseren en aan te passen aan de herziene kwalificatiestructuur. De geactualiseerde examenprofielen zijn gepubliceerd op de website kwalificatiesmbo.nl onder de knop De dossiers.

In de examenprofielen zijn duidelijke afspraken vastgelegd over examinering. Er is beschreven hoe onderwijs en bedrijfsleven samenwerken en welke rol zij hebben in het examenproces. Daarmee zijn wederzijds begrip en betrokkenheid geborgd.

Bekijk
De examenafspraken en examenprofielen ziet u op: http://www.kwalificatiesmbo.nl/examenafspraken.html en http://www.kwalificatiesmbo.nl/Examenprofielen.html.  

Vervolg
Examenafspraken voor sectoroverstijgende kwalificatiedossiers en Entree worden nog uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van de sectorkamers en de thema-adviescommissie Entree.