Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren
27 september 2012

De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft zeven functieprofielen ontwikkeld voor betrokkenen bij examinering. Bureau ICE voorziet deze profielen van meetbare indicatoren en stelt ze, na testen in het mbo-veld, zo nodig bij. Daarnaast levert ICE een zelfbeoordelingsinstrument voor examenfunctionarissen op. Tot slot inventariseert dit bureau welk scholings- en certificeringsaanbod voor examenfunctionarissen op de markt beschikbaar is, zodat een goede uitgangssituatie ontstaat voor (verdere) professionalisering van examenfunctionarissen.

Functieprofielen

  • Assessor/examinator
  • Vaststeller
  • Constructeur/ toetsontwikkelaar
  • Medewerker examenbureau
  • Examencommissielid
  • Lid van de commissie van beroep
  • Manager examinering

Bekijk het projectplan van dit deelproject van ‘Focus op standaarden in examinering’.