Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examineringsprojecten bij bedrijfstakgroepen
24 maart 2015

De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad werken in 2015 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak. Vanuit het project ‘Professionalisering examenfunctionarissen en examinering’ starten zeventien verschillende projecten. Het doel van deze projecten is het verbeteren van de kwaliteit van examinering in één of meerdere branches.

De btg’s dienden zelf een aanvraag in en maakten een opzet. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, die zich richten op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding op de herziene kwalificatiestructuur en verbetering van examinering in de beroepspraktijk. De resultaten van de projecten zullen worden gedeeld zodat alle opleidingen in het mbo hier hun voordeel mee kunnen doen.

Overzicht examineringsprojecten bij bedrijfstakgroepen (download pdf toon HTML-versie van het document)