Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examinering van keuzedelen: wanneer telt het mee voor de slaag-/zakbeslissing?
30 juni 2015

Het Servicepunt examinering mbo heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen over de keuzedelen en de aanpassingen in de WEB. De Tweede Kamer heeft op 16 juni besloten de keuzedelen op termijn onder de slag-/zakregeling te plaatsen. Het streven is om vanaf cohort 2018-2019 het behaalde resultaat van een keuzedeel mee te laten tellen in de slaag-/zakregeling. Het weegt dan dus mee in het behalen van het mbo-diploma.

Examinering van de keuzedelen is verplicht, maar het behaalde resultaat weegt nog niet mee bij het al dan niet behalen van het diploma. Ook heeft het geen invloed op de slagingspercentages van mbo-scholen en daarmee op de bekostiging. Vanaf 1 augustus 2015 krijgen studenten, docenten en scholen ruimte en tijd om ervaring op te doen met de vormgeving en examinering van de keuzedelen, vanaf 1 augustus 2016 is de examinering van keuzedelen verplicht.

Deze zomer worden de consequenties van deze aanpassing in het wetsvoorstel verder uitgewerkt.

Lees meer over de aanpassingen in de WEB over keuzedelen.