Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examinering: ook op de CvI-conferentie
24 februari 2014

Ook op de conferentie ‘Groei & bloei’ van het Consortium voor Innovatie (CvI) op 2 en 3 april 2014 is er volop aandacht voor de kwaliteit van examinering. Er zijn maar liefst zestien workshops waarin examinering centraal straat.

We lichten voor u een aantal interessante workshops uit:

Meer informatie
www.cviweb2014.nl