Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examenplatform Uiterlijke Verzorging ontvangt keurmerk Examenleverancier
10 februari 2014

In het Examenplatform Uiterlijke Verzorging (UV) werken mbo-scholen samen aan de kwaliteitsverbetering van de examens. Op 31 januari zagen de aangesloten scholen van het Examenplatform hun inspanningen beloond met het keurmerk Examenleverancier.

Eind 2013 heeft Excenter, in samenwerking met Kiwa, beoordeeld of alle examens van het Examenplatform UV voldoen aan de standaarden van het keurmerk Examenleverancier. Het bestuur van Excenter heeft op basis van de positieve resultaten van de audits besloten het keurmerk te verlenen. Op 31 januari heeft de bestuursvoorzitter van het Examenplatform UV, Hermien Hendrikx, het certificaat in ontvangst genomen en de voorwaarden ondertekend.

Keurmerk Examenleverancier
Het keurmerk Examenleverancier betekent dat de producten en diensten van de examenleverancier of exameninstelling van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs. Ook is op deze manier geborgd dat de kwalificatiedossiers goed zijn verwerkt in de examens.

Gebaseerd op standaarden inspectie
Indien opleidingen de vastgestelde proeven van bekwaamheid en theorie-examens van het Examenplatform gebruiken en ongewijzigd inzetten, kunnen zij rekenen op een positief oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. Het keurmerk Examenleverancier is namelijk gebaseerd op de standaarden van de inspectie en heeft daarnaast ook enkele eigen standaarden die gericht zijn op de organisatie. De inspectie erkent daarom de procedure van het keurmerk Examenleverancier, maar voert uiteraard ook zelf haar onderzoek uit.

Examinering naar hoger plan
Het Examenplatform UV heeft het keurmerk ontvangen voor zowel de examens Junior Kapper, Kapper, Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist, als voor de organisatie. De processen van constructie, vaststelling, kwaliteitszorg, klachten, et cetera voldoen daarmee aan de standaarden van Excenter. De aangesloten scholen hebben vanwege het toegekende keurmerk een herziene versie van het organisatiereglement en een gewijzigde overeenkomst ontvangen.
Het Examenplatform UV laat zien dat scholen door nauwe samenwerking met elkaar én met de werkgevers in staat zijn de kwaliteit van de examinering naar een hoger plan te tillen.

Meer informatie
examineringmbo@mbodiensten.nl
www.excenter.nl/keurmerk-in-beeld.html
www.examineringmbo.nl

.