Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examenleveranciers aan het woord over herziene kwalificatiedossiers
19 mei 2015

Hoe pakken examenleveranciers de herziening van de kwalificatiedossiers aan? De Servicepunten examinering mbo en IHKS hebben samen een artikel geschreven met praktische tips van examenleveranciers. Inmiddels delen zeven examenleveranciers hun tips. Het artikel wordt de komende tijd nog aangevuld met informatie van andere examenleveranciers.

Voorbeelden
De herziene kwalificatiedossiers geven de vrijheid om bepaalde keuzes te maken bij het vormgeven van de examinering. Hoe gaat u om met aanvullende eisen? Welke plek geeft u vakkennis en vaardigheden? Wat zijn ‘goede’ beoordelingscriteria? Hoe pakt u dat aan?

In het artikel ‘Herziene kwalificatiedossiers en examinering in de praktijk’ beschrijven examenleveranciers welke keuzes zij maken. U kunt de tips van de volgende examenleveranciers lezen:

Meer informatie
Servicepunt Examinering mbo: 0348 - 75 36 30 of examineringmbo@mbodiensten.nl
Helpdesk Servicepunt IHKS: 0348 - 75 35 99 of info@ihks.nl