Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Etalageconferentie Invoering Herziening Kwalificatiestructuur
15 december 2015

Het Servicepunt IHKS organiseert etalageconferentie Herziening op 29 januari 2016.

Per 1 augustus 2016 is de invoering van de herziene kwalificatiestructuur een feit. Alle scholen werken volop aan deze ontwikkelingen. Er zijn nog volop vragen, twijfels, onduidelijkheden en onzekerheden. Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur helpt u graag om deze aan te pakken. Waar het gaat om het examineren sluit het Servicepunt Examinering daar natuurlijk bij aan.

Om tegemoet te komen aan de vragen waar u als school mee zit, organiseert het Servicepunt ihks op 29 januari 2016 daarom de ‘Etalageconferentie Invoering Herziening Kwalificatiestructuur’ voor alle praktijkopleiders en docenten, teamleiders, onderwijsontwikkelaars en afdelingsmanagers van scholen die zich voorbereiden op een goede invoering van de herziene kwalificatiestructuur.
Tijdens lezingen, interactieve workshops en spelsituaties krijgt u voldoende tools en inspiratie om op 1 augustus 2016 met het volste vertrouwen te kunnen starten met de hernieuwde kwalificaties.

Inschrijven
Schrijf u z.s.m. in via deze link, bij voorkeur nog voor aanvang van de kerstvakantie. Wij begroeten u vervolgens graag op 29 januari! De etalageconferentie vindt plaats in het Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ te Bunnik.
Meer informatie: Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur, www.ihks.nl.