Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Enquêtes over websites van servicepunt
22 april 2014

Het Servicepunt examinering mbo biedt naast www.examineringmbo.nl ook een website over kwaliteitsborging examinering (de Procesarchitectuur Examinering) en het Kostenmodel examinering. Wij zijn benieuwd naar uw mening over deze websites en de informatie die u hier kunt vinden. Om uw mening te horen, heeft het servicepunt vier verschillende enquêtes opgesteld, die u elk apart kunt invullen. Dit kost u ongeveer tien minuten per enquête. Met uw bijdrage kan het servicepunt de verschillende sites nog beter op uw informatie behoefte afstemmen. Hieronder leest u per website hoe u de enquêtes kunt invullen.

Kostenmodel examinering
www.kostenmodelexaminering.nl: vul de enquête in

Digitale Procesarchitectuur Examinering
www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl: vul de enquête in

Schooleigen Procesarchitectuur Examinering
Mbo-scholen kunnen ook gebruik maken van een schooleigen Procesarchitectuur Examinering. Naast de standaarddocumenten heeft uw school dan de mogelijkheid eigen documenten te plaatsen en delen in een afgeschermde omgeving. Vul de enquête in.

Servicepunt examinering mbo
Hoe tevreden bent u over de verschillende activiteiten van het servicepunt? Vul de enquête over het Servicepunt examinering mbo in.