Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Eerste Keurmerken Examenleverancier uitgereikt
17 oktober 2013

Als een mbo-school een examen inkoopt, wil deze zeker weten dat de examens van goede kwaliteit zijn. De inspectie geeft vooraf geen oordeel meer over de examens, waardoor mbo-scholen (bij niet eerder door de inspectie beoordeelde examens) niet zeker weten of de ingekochte examens aan alle eisen voldoen. Om meer zekerheid te bieden heeft Excenter (de vereniging van examenleveranciers van kenniscentra) in het kader van het project 'Focus op standaarden in Examinering' het initiatief genomen een keurmerk te ontwikkelen voor examenleveranciers (examenproducten en -diensten).

Excenter heeft dit keurmerk samen met Kiwa ontwikkeld. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad, reikte op 15 oktober 2013 tijdens een feestelijke bijeenkomst de eerste Keurmerken Examenleverancier uit aan twee leden van Excenter: KCHandel Examens en Kenniscentrum Transport en Logistiek (VTL).

Het keurmerk Examenleverancier betekent dat de producten en diensten van de examenleverancier of exameninstelling van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs. Ook is op deze manier geborgd dat de kwalificatiedossiers goed zijn verwerkt in de examens.

Jan van Zijl: “Het keurmerk levert een bijdrage aan het ontzorgen van de mbo-scholen omdat het zorgen wegneemt over de inkoop van examens." Hij is wel benieuwd naar de gevolgen van het keurmerk voor de werkwijze van de inspectie wanneer deze bij de scholen langskomt.

Voor meer informatie: www.excenter.nl en www.keurmerkexamenleverancier.nl