Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Consequenties van uitstel rekenen in vo en mbo
28 oktober 2015

In een brief aan de Tweede Kamer hebben de bewindspersonen vorige week de consequenties van de aangenomen moties over rekenen op een rijtje gezet. Een flitsbericht van steunpunt taal en rekenen mbo heeft meer helderheid gegeven over de manier waarop scholen vanaf nu met de diplomering moeten omgaan. Op de website van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo vindt u meer informatie en een servicedocument over de consequenties van deze brief.

Rekenen telt in vo en mbo nog niet mee voor het diploma
Het cijfer voor rekenen telt voor zowel mbo als vo nog niet mee, maar komt wel op de cijferlijst c.q. resultatenlijst. Voor mbo-4, vmbo kb, gl, tl en havo geldt dit vanaf schooljaar 2015-2016. Voor mbo-niveau 1, 2 en 3 en voor vmbo-bb geldt dit vanaf schooljaar 2016-2017. Alleen in het vwo telt rekenen wel mee voor diplomering in dit schooljaar.

Diplomeren met een onvoldoende voor rekenen
Hoewel de wet nog niet is gewijzigd, kunnen scholen studenten met een onvoldoende voor rekenen al wel diplomeren. Ook diplomeren met een onvoldoende voor het pilotexamen uit schooljaar 2014-2015 is toegestaan. Dit staat in een flitsbericht van steunpunt taal en rekenen mbo dat 23 oktober werd verstuurd.

Bijlagen
Flitsbericht van steunpunt taal en rekenen mbo (download)
Kamerbrief over vervolg beleid rekenen naar aanleiding van de moties (download)