Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Configuraties met uitgestelde keuze mogelijk
30 november 2015

oDe wet schrijft voor dat scholen voldoende keuzedelen moeten verzorgen waaruit studenten kunnen kiezen in het kader van hun beroepsopleiding. De wet schrijft scholen niet voor hoe zij deze keuzedelen moeten programmeren. Naar aanleiding van een aantal bijeenkomsten begin november heeft Herziening MBO een artikel geschreven om de programmeerruimte voor de scholen nader te duiden.

'Daadwerkelijk iets te kiezen hebben' betekent dat er op het moment dat van de student gevraagd wordt een keuze te maken er sprake is van tenminste twee keuzemogelijkheden die inhoudelijk verschillen. Het staat de school vrij om het aanbod van keuzedelen per opleiding al dan niet in de vorm van configuraties aan te bieden. Bij het werken met configuraties kan de school ervoor kiezen om in plaats van de configuratie direct helemaal te 'vullen', ruimte te houden voor een later te kiezen keuzedeel binnen de configuratie.

In bijgevoegde nieuwsbrief van Herziening mbo zijn alle details te lezen rond de programmeerruimte voor de scholen.

Bijlage
Nieuwsbrief Herziening mbo

Meer informatie
info@ihks.nl